Podatnik, który uzyskał dochody tylko u jednego płatnika i nie chce samodzielnie rozliczyć swoich rocznych dochodów mógł do 10 stycznia złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-12. Po otrzymaniu oświadczenia pracodawca jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40 i przekazania go pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu do końca lutego - w przypadku zeznania składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub do końca stycznia - w przypadku PIT-40 składanego w formie dokumentu pisemnego.

Od 1 stycznia 2015 r. większość podatników zobowiązana jest do składania informacji podatkowych drogą elektroniczną. Jednak podmioty zobowiązane do rocznego obliczenie podatku PIT-40 dla nie więcej niż pięciu podatników nadal mają wybór, czy zeznanie to składać w formie elektronicznej czy papierowej. Ilość podatników, dla których sporządzane są zeznania jest jednak bez znaczenia w przypadku zeznań. które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w art. 45ba ust. 2 ustawy o PIT składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego biuro rachunkowe.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów