Każdy rolnik, który chce odzyskać część środków wydanych na olej napędowy do produkcji rolnej, powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta w wyznaczonym terminie.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać od 1 do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

W 2015 r. limit wynosi 81,70 x ilość ha użytków rolnych.

Zobacz: Stawka zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników pozostanie bez zmian >>

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego