W myśl art. 100 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług zasadą jest składanie informacji podsumowujących o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy.

Powyższy termin - zdaniem projektodawców - jest zbyt krótki, co utrudnia przedsiębiorcom składanie informacji w terminie. Dodatkowo, termin 15-dniowy może być dla podatników mylący, gdyż dla celów podatku VAT wszystkie terminy na składanie deklaracji wynoszą 25 dni od zakończenia miesiąca.

Dłuższy termin na złożenie informacji podsumowującej VAT UE dotyczy obecnie wyłącznie informacji składanych drogą elektroniczną.

przywołane akty prawne:

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)