1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 2309), na mocy którego deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) została zastąpiona dwoma nowymi deklaracjami:

- deklaracją dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS), oraz

- deklaracją dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG).

Deklaracje te są składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt przewiduje włączenie deklaracji P-KOP/MS i P-KOP/RG do wykazu deklaracji i podań, które mogą być opatrywane:

a) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,

b) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

W projekcie znalazły się także zmiany dostosowawcze w związku z ograniczeniem składania deklaracji P-KOP tylko do rozliczeń podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra, dla których obowiązek podatkowy powstał przed 1 stycznia 2016 r.

Ponadto, terminologia rozporządzenia została dostosowana do zmienionego otoczenia prawnego, wynikającego w szczególności z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów