Takie rozwiązanie obowiązywało m.in. na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ale zostało uchylone z dniem wejścia w życie rozporządzenia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektroniczne, które miało na celu dostosowywanie formatu elektronicznego deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układu informacji i powiązań między nimi do wymogów systemu ePUAP.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, deklaracje na podatek od środków transportowych składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na stronie internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej jednostki samorządu terytorialnego albo elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

W rozporządzeniu wskazuje się dwa rodzaje podpisów elektronicznych, którymi powinny być opatrzone deklaracje na podatek od środków transportowych dopuszczając alternatywne stosowanie: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenie ministra finansów z 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 2245) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.