Pomysł ujednolicenia wzoru deklaracji zawarty jest w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest on prowadzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Uporządkowanie ma dotyczyć deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Projekt ustawy został przyjęty w marcu przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy projektem miałby zająć się Sejm.