Nie tylko deficyt budżetu państwa w 2010 r. okazał się sporo niższy od zakładanego. Ze wstępnych danych jakie zaprezentowało Ministerstwo Finansów wynika, że podobnie jest na gruncie jednostek samorządu terytorialnego.
Z przedstawionych przez resort finansów 2 marca danych wynika, że deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego (j.s.t.) w 2010 r. wyniósł 14,6 mld zł, a nie jak zakładano 25 711 mln zł. I jakkolwiek j.s.t. osiągnęły dochody w łącznej kwocie 162 348 mln zł, co stanowi 97,3% zaplanowanej kwoty, to jednak wydały dużo mniej niż zaplanowały. Łączna kwota wydatków j.s.t. wyniosła w omawianym okresie 176 937 mln zł, co stanowi zaledwie 91,9% kwoty wydatków planowanych.
Nadmienić jednak należy, że jednak do analogicznego okresu 2009 r. wykonane dochody i wydatki zrealizowane ogółem były wyższe odpowiednio o 5% i o 6%.

Opracował: Michał Malinowski,
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 marca 2011 r.