Dochody budżetu państwa były wyższe o 14,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 18,8  proc. r/r. Wzrost dochodów odnotowano we wszystkich głównych podatkach: z podatku VAT były wyższe o 30 proc. r/r (tj. ok. 15,9 mld zł), z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,9 proc. r/r (tj. ok. 1 mld zł), z PIT o 7,4 proc. r/r (tj. ok. 1,4 mld zł), z  CIT były wyższe o 14,3 proc. r/r (tj. ok. 1,9 mld zł). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za ten okres wyniosły 1,8 mld zł. Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 9,2 mld zł i było niższe o 7,4 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 143,5 mld zł tj. 37,3 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 142,6 mld zł środków na wydatki, tj. 38,7 proc. planu. Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - maj roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków odnotowano w ramach ZUS.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów