Ustawa wprowadza definicję scenariusza makroekonomicznego w rozumieniu dyrektywy. Dodatkowo obowiązkowe będzie także zawarcia w uzasadnieniu dołączanym do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii unijnej. Chodzi o sposób prezentowania wykorzystywany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostatu.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.