Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie upraw rolnych. Działalność ta korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Czy zwrot akcyzy otrzymany od paliwa z urzędu gminy w związku z jego wykorzystaniem na cele rolnicze jest przychodem z działalności rolniczej zwolnionej z opodatkowania?

Zwrot akcyzy otrzymany od paliwa z urzędu gminy, w związku z jego wykorzystywaniem na cele rolnicze, stanowi przychód z wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym działalności rolniczej.
Przez wyłączoną od opodatkowania podatkiem dochodowym działalność rolniczą, rozumie się działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przychód otrzymany z urzędu gminy z tytułu zwrotu akcyzy od paliwa zakupionego na cele rolnicze nie jest oczywiście sensu stricte przychodem z działalności rolniczej. Uwzględniając jednak fakt, iż źródłem przychodów, w związku z którym podatnik otrzymuje przedmiotowe dopłaty (zwrot) jest działalność rozlicza, przyjmuje się, że wszystkie przychody, choćby wspomagające tę działalność, stanowią przychody z tejże działalności (zob. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2010 r., ILPB3/423-90/10-4/DS). Zatem zwrot akcyzy otrzymany od paliwa z urzędu gminy, w związku z jego wykorzystywaniem na cele rolnicze, stanowi przychód z wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym działalności rolniczej.