Odpowiedź:

Koszty jubileuszu firmy zwykle mogą być kosztami podatkowymi.

Uzasadnienie:

Wydatki na organizację jubileuszu firmy zwykle mogą być kosztami uzyskania przychodów, posiadają z pewnością związek przyczynowo-skutkowy z przychodami – art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.:
– w przypadku załogi – o charakterze motywacyjno-integracyjnym,
– w przypadku gości spoza firmy – o charakterze reklamowo-reprezentacyjnym.

Nie powinno być zatem przeszkód, by wydatki te zaliczyć do kosztów podatkowych. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że w przypadku gości spoza firmy wydatki na jubileusz wydają się mieć charakter reprezentacji – sam bowiem jubileusz realizowany jest w celu wywarcia odpowiedniego wrażenia (okazałości, wytworności) wynikającego z długiego czasu funkcjonowania firmy (art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f.).Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że koszty imprezy jubileuszowej dla osób spoza firmy to w zasadzie w całości koszty reprezentacji (por. stanowisko wyrażone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 17 czerwca 2015 r., ILPB3/4510-1-127/15-2/JG). W tym ostatnim przypadku koszty jubileuszu należałoby traktować jako koszty reprezentacji.

U gości natomiast udział w spotkaniu jubileuszowym będzie generował przychód. Jego rozliczenie zależne będzie od statusu uczestnika:
– w przypadku pracowników – podlegało będzie doliczeniu do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.) ,
– w przypadku gości spoza firmy podlegało będzie doliczeniu do przychodów z innych źródeł, ale jednocześnie do kwoty 200 zł zwolnione będzie z podatku jako świadczenie reklamowe (art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f.), ewentualnie, u dostawców i kontrahentów podlegało będzie doliczeniu do przychodów z działalności gospodarczej, które powinni oni sami wycenić i opodatkować.

Zatem firma ma obowiązek gościom spoza firmy, o ile uczestnicy ci nie mogli korzystać ze zwolnienia od podatku i nie prowadzą działalności gospodarczej, wykazać ich przychody na formularzu PIT-8C.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 9.01.2017 r.
 

Vademecum Doradcy Podatkowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami