W mojej firmie została zbudowana strona internetowa na kwotę 95.000 zł.
Jak powinnam ją amortyzować (jaka stawka amortyzacji i jaka grupa w wartościach niematerialnych i prawnych)?

Strony internetowe nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, a w konsekwencji - nie podlegają amortyzacji. Wydatki na ich utworzenie stanowią zatem koszty uzyskania przychodów bezpośrednio.
Wartości niematerialne i prawne wymieniają przepisy art. 22b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Przepisy te nie wyszczególniają strony internetowej. W konsekwencji - strony internetowe nie są wartościami niematerialnymi i prawnymi i nie podlegają amortyzacji. Wydatki na ich utworzenie stanowią zatem koszty uzyskania przychodów bezpośrednio.

Wnioski powyższe potwierdzają organy podatkowe w udzielanych przez siebie wyjaśnieniach. Tytułem przykładu wskazać można postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 9 marca 2005 r., II-2/423/3/04/MB, http://sip.mf.gov.pl/sip, czy też postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2005 r., PB415-17/05, http://sip.mf.gov.pl/sip. W drugim z powyższych postanowień czytamy, że "amortyzacji podatkowej podlegają tylko te składniki majątku, które zostały wymienione w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych w art. 22b ust. 1 i ust. 2. Prawo do strony internetowej nie jest wartością niematerialną i prawną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, a zatem nie podlega amortyzacji. W świetle powyższego, wydatki na opracowanie strony internetowej podatnik powinien zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia".

Możliwość bezpośredniego rozliczania wydatków w kosztach uzyskania przychodów dotyczy wszelkiego rodzaju kosztów związanych z tworzeniem stron internetowych, w tym kosztów związanych z tworzeniem szczególnego rodzaju stron internetowych takich jak portale czy serwisy internetowe. Wydatki na ich tworzenie (np. tworzenie ich przez firmę zewnętrzną) mogą być przez podatników bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.