Pytanie

Osoba prowadząca gospodarstwo turystyczne zamierza sprzedawać swoje potrawy w restauracji razem z obsługą kelnerską.
Czy taka działalność powinna być traktowana jako działalność gospodarstwa czy jako działalność gospodarcza?

Odpowiedź

Sprzedaż posiłków – w ramach działalności turystycznej (agroturystycznej) - może być prowadzona wyłącznie jako część tej działalności. Mogą to być więc posiłki wyłącznie dla turystów (wynajmujących pokoje).
Należy natomiast zwrócić uwagę, że w formie karty podatkowej może być opodatkowana działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży posiłków domowych.

Uzasadnienie

Jak rozumiem, pisząc o prowadzeniu gospodarstwa macie Państwo na myśli działalność w zakresie agroturystyki, która w istocie też jest działalnością gospodarczą, lecz opodatkowaną na dość preferencyjnych zasadach.
Zakładam, że jesteście Państwo opodatkowani na zasadach przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej u.z.p.d.f. Podejrzewam, że jest to opodatkowanie w formie karty podatkowej.
Z przepisów u.z.p.d.f. wynika, że w formie karty podatkowej może być opodatkowana działalność: "usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12".

Z powyższego wynika, że sprzedaż posiłków – w ramach działalności turystycznej (agroturystycznej) - może być prowadzona wyłącznie jako część tej działalności. Mogą to być więc posiłki wyłącznie dla turystów (wynajmujących pokoje).
Nie można podciągnąć pod działalność turystyczną (agroturystyczną) sprzedaży posiłków w restauracji prowadzonej w gospodarstwie, lecz wydawanych odbiorcom zewnętrznym (niewynajmującym pokoi).

Należy natomiast zwrócić uwagę, że w formie karty podatkowej może być opodatkowana działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży posiłków domowych. W części VII Tabeli (załącznik nr 1 do u.z.p.d.f. ) wskazuje się bowiem na stawki karty podatkowej dla działalności podlegającej na: "Sprzedaży śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej". Stawki podatku są uzależnione od owej średniej tygodniowej wydawanych posiłków i od liczby mieszkańców w miejscowości, w której działalność ta jest prowadzona.
Można byłoby zatem wystąpić o zmianę decyzji o karcie podatkowej. Tak aby opodatkować w tej formie również przychody ze sprzedaży posiłków domowych (w ramach działalności gospodarczej).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)