Podstawę odliczenia może stanowić otrzymany oryginał faktury, faktura korygująca albo ich duplikat. Nie jest natomiast możliwe dokonanie odliczenia w oparciu o przesłany faksem wydruk faktury, czy też opis poszczególnych elementów faktury.