Jesteśmy firmą produkcyjną (spółka z o.o.). Zastaliśmy obciążeni kosztami za udział w konferencji poświęconej tematyce branżowej związanej z prowadzoną przez nas działalnością, która odbyła się w Japonii. Została wystawiona przez firmę z Japonii (niepowiązana kapitałową z naszą spółką) z tego tytułu faktura, obciążająca nas tymi kosztami, w której wskazany jest japoński rachunek bankowy. Na chwilę obecną nie posiadamy certyfikatu rezydencji.
Czy podczas dokonywania płatności powinniśmy pomniejszyć, pobrać i odprowadzić do polskiego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy ("u źródła")? Jeżeli tak to wg jakiej stawki podatkowej z uwzględnieniem faktu posiadaniu bądź nieposiadania certyfikatu rezydencji?
W sytuacji określonej w pytaniu nie należy pobierać podatku u źródła.
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów podatkowych przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów.
Organizacja konferencji nie mieści się w powyższym katalogu, wobec czego w sytuacji określonej w pytaniu nie należy pobierać podatku u źródła.