Pytanie

Gabinet kosmetyczny współpracuje z portalem internetowym (Groupon) sprzedającym nasze vouchery. Otrzymujemy od Groupon faktury dokumentujące wysokość obrotu oraz prowizji, którą od nas pobiera. Różnica tych kwot wpływa na nasze konto.
Czy obrót z tego tytułu powinien być uwzględniony przy obliczaniu limitu zobowiązującego nas do instalacji kasy fiskalnej?

Odpowiedź

W limicie sprzedaży powinni Państwo uwzględnić wartość obrotu zrealizowanego na rzecz klientów salonu (osoby, które przychodzą do salonu kosmetycznego w celu realizacji usługi kosmetycznej na podstawie zakupionego vouchera).

Uzasadnienie

Ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tak stanowią regulacje art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług .

Przedsiębiorca zatem, zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy sprzedaży prowadzonej na rzecz innych podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Sprzedaż tego rodzaju nie jest także uwzględniana przy obliczaniu limitu, po przekroczeniu którego przedsiębiorca musi rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) limity obligujące do zainstalowania kasy wynoszą odpowiednio:
- 20.000 zł – jeżeli przedsiębiorca rozpoczął w bieżącym roku prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
- 40.000 zł – jeżeli przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą kolejny rok.

W przedstawionej sprawie kluczowe znaczenie ma to, na rzecz kogo świadczona jest usługa. Co do zasady, w przypadkach podobnych do opisanego usługobiorcą jest osoba, na rzecz której faktycznie realizowana jest usługa – tu byłby to Klient, który zjawia się w Firmie z voucherem w celu realizacji usługi kosmetycznej. Z całą pewnością zatem, do wartości limitu należy wliczyć obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz Klientów Salonu – czyli obrót, który jest ewidencjonowany w momencie wykonania usługi kosmetycznej na rzecz faktycznego nabywcy usługi.
Groupon w takim przypadku nie jest nabywcą usługi, jest jedynie podmiotem który na rzecz Państwa Firmy świadczy usługi – świadczenie tych usług udokumentowane jest fakturą, która stanowi dla Państwa koszt uzyskania przychodu.

Proponowałabym przede wszystkim, odniesienie się do treści zawartej umowy z Firmą Groupon w celu ustalenia jakie są zasady współpracy. Z opisu sytuacji wynika, że otrzymują Państwo od Groupona faktury dokumentujące wysokość obrotu oraz prowizji którą pobiera za swoje usługi. Domyślam się, że kwota obrotu jest podana tu w celach informacyjnych – tak aby wiadomo było z czego wynika wysokość realizowanego przelewu na rzecz Państwa. Tym samym, najprawdopodobniej na rzecz Firmy Groupon nie realizują Państwo żadnej sprzedaży usług. Jeżeli takie są okoliczności faktyczne, to kwoty otrzymane od Firmy Groupon nie mają żadnego znaczenia dla limitu odpowiednio 20.000 zł i 40.000 zł.

W limicie obrotu powinna być jednak uwzględniona wartość świadczonych usług na rzecz faktycznych nabywców usług kosmetycznych (Klientów Salonu). Innymi słowy, do kwoty 20.000 zł bądź 40.000 zł powinna być wliczona wartość sprzedaży faktycznie zrealizowanej.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywolane akty prawne:

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)