Odpowiedź:
Stawka minimalna w Niemczech wynosi 8,50 euro za godzinę pracy. Stawka ta obejmuje wszystkie składające się na wynagrodzenie, a więc także podatek i składki, które są finansowane przez pracownika. Tym samym uznać należy, że mamy do czynienia z wynagrodzeniem brutto.

Uzasadnienie:
Od początku roku 2015 płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,5 euro za godzinę. Zasady te dotyczą zasadniczo wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Niemiec lub delegowanych na to terytorium z innych krajów.
Przepisy niemieckie zobowiązują pracodawców nie tylko do stosowania niemieckiej płacy minimalnej, ale także do informowania Bundesfinanzdirektion West w Kolonii o spełnieniu warunków pensji minimalnej.
Stosowne formularze znaleźć można na stronie:
www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html
– w ramce po prawej stronie „Formulare zum Thema”.
Taki formularz należy wypisać dla każdego pracownika, który ma pracować na terenie Niemiec, zgłaszając go na maksymalnie 6 miesięcy. Następnie firma musi go wysłać faksem do Bundesfinanzdirektion West w Kolonii, na numer +49 (0) 221 964 870.
W formularzu powiadomienia znajduje się zobowiązanie pracodawcy do:
1) postrzegania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
2) przechowywania wymaganej dokumentacji oraz dostarczenia jej w jęz. niemieckim na żądanie niemieckich władz celnych do kontroli (w tym umowa z pracownikiem, potwierdzenia wypłat itp.).
Jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie można rozwiać telefonicznie, pod numerem +49 351 448 34 520 / 510. Jest to telefon należący do wydziału Zentrale Informations & Wissensmanagement niemieckiej służby celnej w Dreźnie.
Wysyłając zatem pracownika do Niemiec należy zapewnić mu co najmniej 8,5 euro za godzinę. Zakładając, że wynagrodzenie będzie opodatkowane i oskładkowane w Polsce, pamiętać należy, że podatek i część składek pobierane są z wynagrodzenia pracownika. Oznacza to, że niemiecka stawka (8,5 euro) obejmuje także podatek dochodowy oraz składki ZUS finansowane przez pracownika (część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną).
W przypadku, gdyby wynagrodzenie podlegało opodatkowaniu lub oskładkowaniu w Niemczech, stosować należy regulacje obowiązujące w tym kraju.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 5.02.2016 r.