Pytanie użytkownika LEX Biznes Księgowość:

Podatnik wraz z żoną uzyskują przychody z tytułu tzw. najmu prywatnego. Mieszkania wynajmowane są na cele prywatne osobom fizycznym. Na potrzeby podatku dochodowego małżeństwo złożyło oświadczenie o opodatkowywaniu dochodów przez jednego z nich (żonę).

Jednocześnie mąż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i składa co miesiąc deklarację VAT, czy w deklaracji powinien ujmować pod pozycją "dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione z podatku" 50% uzyskiwanego czynszu?

Odpowiedź

W praktyce funkcjonuje jednolita wykładania dotycząca takiego zagadnienia. Nie przeszkadza to temu, aby przyjmować, że podatnikiem z tytułu wykonania świadczenia w postaci wynajmu rzeczy wspólnej małżonków jest ten z nich, który dokonał czynności opodatkowanej.

W konsekwencji, decydujące jest to, kto zawiązał umowę najmu. Jeżeli według zawartej umowy usługę świadczy tylko jeden z małżonków, to zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. w związku z ust. 2 u.p.t.u. on posiada dla takiej czynności status podatnika VAT. W takim przypadku drugi z małżonków nie uwzględnia wartości takiego świadczenia w sporządzanej deklaracji VAT.

Zakładając, że w analizowanej sytuacji to żona zawiązała umowę, należy stwierdzić, że mąż nie uwzględnia wartości najmu (ani 100, ani 50%) w składanej przez siebie deklaracji VAT.