Pytanie

Samochody marki Renault i Ford mają zaświadczenia VAT-1.
Czy możliwa jest jednorazowa amortyzacja?

Odpowiedź

Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy samochodów osobowych. Oznaczenie VAT-1 oznacza natomiast, że mamy do czynienia z pojazdem samochodowym mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Tym samym oznaczenie to umożliwia jednorazową amortyzację.

Uzasadnienie

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 585) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ilekroć w przepisach ustaw o podatkach dochodowych jest mowa o samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem m.in. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Zaliczenie do tej kategorii pojazdów jest potwierdzane wpisem oznaczenia VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym. Skoro więc nie jest to samochód osobowy, może być amortyzowany jednorazowo.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego