Dotychczas nasze faktury z automatu szły jako wydruk na którym drukowało się "ORYGINAŁ/KOPIA" i osoba wystawiająca fakturę skreślała np. słowo KOPIA i mieliśmy ORYGINAŁ. Teraz wiem, że nie ma takiego obowiązku.
Czy to znaczy, że te pola mogą pozostać bez skreślenia?
Czy może w ogóle usnąć je z naszego systemu tak, żeby drukował się bez tych słów ORYGINAŁ/KOPIA?

Przygotowujemy się do wysyłania e-faktur, ale część naszych klientów nadal chce otrzymywać faktury pocztą.
Czy e-faktura powinna zawierać słowo ORYGINAŁ, czy też nie jest to wymagalne?
Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) nie przewidują konieczności oznaczania faktur wyrażeniami "ORYGINAŁ/KOPIA". W obrocie jednak wciąż bardzo często spotkać się można z fakturami zawierającymi takie oznaczenia. Jednocześnie w przypadku, gdy wciąż drukowany jest zwrot "ORYGINAŁ/KOPIA", nie jest wymagane skreślanie odpowiedniego pola. Należy jednak podkreślić, iż zwrot ten jest obecnie całkowicie niepotrzebny, wobec czego najlepiej usunąć go z systemu.
Powyższe dotyczy także faktur elektronicznych - także w tym przypadku nie jest wymagane powyższe oznaczenie. Poza tym faktura elektroniczna powinna zawierać wszystkie dane wymagane dla faktur papierowych.