Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych miałem wytworzoną we własnym zakresie linię produkcyjną o wartości około 400.000 zł. Jakiś czas temu sprzedałem linię firmie leasingowej za około 1.000.000 zł. Obecnie użytkuję maszynę na zasadzie leasingu finansowego.
Czy odsetki od leasingu finansowego i amortyzacja od zwiększonej kwoty będą moimi kosztami podatkowymi?

Część odsetkowa opłaty leasingowej oraz odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, o ile tylko linia produkcyjna będzie używana w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Zawarcie umowy leasingu zwrotnego i używanie na jego podstawie linii produkcyjnej należy traktować, jako zupełnie nowe zdarzenie gospodarcze, niezwiązane z uprzednio wytworzonym i wykorzystywanym środkiem trwałym.
W przedstawionej sprawie leasing zwrotny realizowany jest w formie leasingu finansowego.
W leasingu finansowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, w czasie trwania umowy, dokonuje korzystający. W konsekwencji, zawarcie umowy leasingu skutkuje koniecznością wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz koniecznością dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Kosztem uzyskania przychodu poza odpisami amortyzacyjnymi jest część odsetkowa opłaty leasingowej.
Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży linii produkcyjnej jej właścicielem, w sensie prawnym, stał się nabywca – czyli finansujący (leasingodawca). Fakt, że w sensie ekonomicznym nadal linia pozostaje u Państwa i ponownie, po uprzednim wykreśleniu, została wprowadzona do ewidencji środków trwałych pozostaje bez znaczenia.
Jeżeli tylko linia produkcyjna jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, to mają Państwo prawo zaliczać w koszty odpisy amortyzacyjne i część odsetkową opłaty.