Pytanie Użytkownika Vademecum Doradcy Podatkowego

Samochód ciężarowy, stanowiący środek trwały, którym dowozimy towar do klientów, uległ wypadkowi. W związku z tym, że nie był objęty ubezpieczeniem AC, wydatek na jego naprawę nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Czy konsekwencją braku ubezpieczenia AC jest także brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na holowanie tego pojazdu?

W jaki sposób powinny być zaksięgowane zdarzenia gospodarcze związane z wypadkiem samochodu, uwzględniając możliwość zaliczenia w koszty/przychody podatkowe?

Jak wyglądałaby sytuacja w przypadku posiadania ubezpieczenia AC?

Odpowiedź

Brak ubezpieczenia AC nie stanowi podstawy do odmowy podatnikowi prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na holowanie powypadkowe pojazdu. Takiego kosztu natomiast nie mogą stanowić wydatki na naprawę powypadkową pojazdu.

W przypadku posiadania AC koszty naprawy powypadkowej pojazdu mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przychód jednak z odszkodowania stanowiłby wówczas przychód podatkowy. Takiego przychodu nie stanowiłyby jedynie zwrócone podatnikowi wydatki, których nie zaliczył on do kosztów uzyskania przychodów (szczegóły w uzasadnieniu).

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem jednak kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.

Jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Należy podkreślić, że wydatek na holowanie powypadkowego pojazdu nie stanowi ani straty związanej z likwidacją samochodu, ani wydatku na jego naprawę. Wydatek taki zatem może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku posiadania przez podatnika polisy AC, przepis art. 22 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.f. nie będzie stanowił przeszkody do zaliczenia do kosztów podatkowych naprawy powypadkowej pojazdu. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., o ile takie wydatki zostałyby uznane za ponoszone w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, mogłyby one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Uwzględniając jednak brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 3a u.p.d.o.f., przychód z odszkodowania stanowiącego zwrot kosztów naprawy powypadkowej pojazdu, stanowiłby wówczas przychód podatkowy. W oparciu bowiem o przedmiotową regulację, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się jedynie zwróconych podatnikowi wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie więc z ogólną zasadą wyrażoną w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., zwrócone podatnikowi wydatki związane z naprawą powypadkową pojazdu, które zostały przez podatnika zaliczone do kosztów podatkowych, podatnik zobowiązany jest zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów