Istotą strategii nie jest dokładne odwzorowywanie gotowych rozwiązań, lecz samodzielne dochodzenie do najlepszych rezultatów na podstawie cudzych doświadczeń. W tym procesie następuje zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w wyniku konfrontacji. Taka analiza dostarcza wskazówek co należy zmienić, a co funkcjonuje prawidłowo. Dodatkowo następują zmiany w dotychczasowej praktyce działania firmy i rozwój umiejętności  - porównywanie do najlepszych uruchamia proces uczenia się.

Pierwszym krokiem powinno być zdefiniowanie obszarów, które wymagają zmiany lub poprawy o ograniczają rozwój firmy. Następnie należy wybrać podmiot, który stanie się wzorem - punktem odniesienia dla podejmowanych działań. Kolejny etap to zebranie wszelkich informacji na temat wzorcowej firmy i dokonanie ich szczegółowej analizy. Ich źródłem mogą być różnego rodzaju opracowania - czasopisma i periodyki fachowe, udzielane przez przedstawicieli wzorcowych firm wywiady prasowe, ogłoszenia, prospekty reklamowe, informacje przekazywane przez internet, biuletyny informacyjne, a także targi, kontakty osobiste, rozmowy. Uzyskanie informacji pozwoli na określenie celów, jakie powinna osiągnąć firma, a następnie na ich wdrożenie.

Przy wzorowaniu się na doświadczeniach liderów należy pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów prawa i zasad etyki.

W opracowaniu bazowano na: W.M. Grudzewski, S. Jagusztyn-Grochowska, L. Zużewicz – Benchmarking – istota i zastosowanie, BizReporter nr 07 oraz P. Tokarski – Benchmarking, www.republika.pl

 

Polecamy szkolenie Wolters Kluwer Polska pt. "Akademia Sprzedaży dla Doradców Podatkowych" Czytaj więcej >>