Członkowie samorządu mają prawo w szczególności do:
• korzystania z pomocy Izby w ramach jej statutowych działań,
• uczestniczenia w pracach Izby,
• zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby,
• realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
• posługiwania się znakiem graficznym (logotypem), odznaką członkowską i legitymacją Izby,
• oceny działalności Izby oraz jej organów w sposób zgodny z zasadami etyki doradców podatkowych.

Źródło: Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych