W dniach 27-28 marca 2017 r. przedstawiciele Polski dostali wskazówki, w jaki sposób dostosować wymogi w zakresie efektów kształcenia biegłych rewidentów do wymogów projektu.

W poniedziałek 27 marca spotkanie Grupy Zarządzającej projektem miało na celu omówienie bieżących tematów związanych z inicjatywą Common Content Project.

28 marca odbył się warsztat, zadedykowany wyłącznie KIBR, podczas którego przedstawiciele omówili, jak wyglądają warunki oraz proces uzyskiwania pełnego członkostwa w projekcie. Spotkanie pozwoliło ocenić Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, jakie prace ich jeszcze czekają.

Celem warsztatu było głównie przygotowanie Izby do procesu samooceny pod kątem zgodności wymogów polskiego modelu kształcenia kandydatów na biegłych rewidentów do wymogów projektu Common Content. Spotkanie pozwoliło wyciągnąć wnioski o brakach oraz słabościach dotychczasowego modelu oraz o wskazówkach, w jaki sposób wypromować polskiego biegłego rewidenta w Europie, który zapewni zgodność z wymogami dyrektywy UE oraz MSE. Omówiono również sposób, który pozwoli zapewnić najwyższą jakość edukacji polskich biegłych rewidentów, która będzie zbliżona do najwyższych standardów europejskich.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów