Celem konferencji jest kompleksowe i przystępne przybliżenie najważniejszych aspektów teoretycznych i praktycznych, mających fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorstw operujących na globalnym rynku.

Podczas konferencji omówione zostaną najnowsze regulacje prawno-podatkowe z zakresu transfer pricingu. Przedstawione zostaną unormowania polskiego prawa podatkowego oraz przepisy OECD normujące problematykę cen transferowych.

Ukazane zostaną ponadto sposoby optymalizacji podatkowej transakcji finansowych oraz niematerialnych dokonywanych przez podmioty w grupach kapitałowych, w tym w szczególności transakcje finansowania dłużnego (cienka kapitalizacja), gwarancje/poręczenia bankowe, cash pooling, pożyczki obligacyjne, transakcje zagregowane, umowy o repartycji kosztów, umowy producenta kontraktowego.

Dodatkowo, omówiona zostanie metodologia przygotowywania analizy porównawczej (ang. benchmark study), oraz scharakteryzowane zostaną metody szacowania cen transferowych  z podaniem przykładów transakcji, do których należy je stosować.

Na konferencji przedstawione zostaną również aspekty sankcji podatkowych wynikających z ustawy VAT w kontekście cen transferowych.

Wśród zaproszonych prelegentów spodziewamy się między innymi dr. Andrzeja Meleziniego, dr. Adama Bartosiewicza, przedstawiciela, przedstawicieli nauki. Ponadto prelegentami będzie dwóch doradców podatkowych Taxonity.

Konferencja przeznaczona jest dla osób zajmujących się rozliczaniem i optymalizowaniem transakcji dokonywanych w grupach kapitałowych, dla dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, członków zarządu, księgowych, doradców podatkowych.

Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2013r. w Auli Akademii Łazarskiego w godzinach 9:30-17:30.

Więcej informacji już wkrótce na stronie www.ict.org.pl oraz www.taxonity.pl