Będą to ostatnie posiedzenia Sejmu w 2012 roku. Pierwsze przyszłotygodniowe posiedzenie Sejmu potrwa od poniedziałkowego południa do środy po południu. Kolejne - od środy po południu do piątku.

Zgodnie ze wstępnym porządkiem obrad, w poniedziałek odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok. Zaplanowano debatę średnią, która potrwa ponad osiem godzin. Głosowanie nad budżetem (trzecie czytanie) zaplanowano na środę, już na kolejnym posiedzeniu izby. Głosowania potrwać mają około czterech godzin.

W ubiegłym tygodniu sejmowa komisja finansów publicznych poparła projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej z poprawkami. Z prawie 60 zgłoszonych poprawek komisja zaakceptowała 18 - niemal wszystkie zgłoszone przez klub PO.

Wśród popartych przez komisję poprawek znalazły się m.in. wnioski przesuwające 300 tys. zł na Muzeum Pamięci Sybiru (z wydatków na kulturę) czy 500 tys. zł na Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie (z budżetu Kancelarii Prezydenta RP na rewaloryzację zabytków Krakowa).

Uznanie posłów uzyskał też wniosek, by dodatkową kwotą 4,5 mln zł zasilić mazowiecką Inspekcję Sanitarną (zmniejszając budżet Najwyższej Izby Kontroli) oraz przeznaczyć dodatkowe 7 mln zł na dotacje dla uczelni kształcących personel lotniczy (obcinając wydatki na Instytut Pamięci Narodowej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Sąd Najwyższy). Zdecydowano także, by dodatkowe 5 mln zł przekazać na wynagrodzenia w Regionalnych Izbach Obrachunkowych (kosztem budżetów IPN i GIODO).

Komisja zgodziła się także na poprawkę PO i PSL do części tekstowej projektu ustawy budżetowej, która zwiększa przysługujący resortowi finansów limit pożyczek. Ministerstwo może ich udzielać jednostkom samorządu terytorialnego mającym kłopoty finansowe. Warunkiem takich pożyczek jest m.in. wprowadzenie przez samorząd programu naprawczego. Zgodnie z poprawką, limit ten miałby wzrosnąć z zapisanych w projekcie 60 mln zł do 100 mln zł. Komisja nie zgodziła się na wniosek PiS, by limit podnieść do 300 mln zł.

Odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Najdalej idąca przewidywała zwiększenie o 1 mld zł wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem.

 

Sejm ma zająć się także projektem klubu Solidarnej Polski dotyczącym zmian w ustawie o podatku PIT. Dotyczy on zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym emerytur i rent do wysokości szacowanych minimalnych kosztów utrzymania.

Dyskutowane będą również dwa inne projekty nowelizacji ustawy o PIT. Projekt autorstwa klubu PiS proponuje objęcie zwolnieniem podatkowym m.in. bonów i talonów, otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej. Z kolei projekt przygotowany przez posłów SLD wprowadza trzy (zamiast obowiązujących dwóch) stawki podatku dochodowego od osób fizycznych: 19 proc., 30 proc. i 40 proc.

ajg/ mok/ ura/