Stwierdzone dotychczas uszczuplenia w VAT z tego tytułu to kwota blisko 34 mln zł. Zgodnie z zapisami ustawy o VAT, aby zastosować obniżoną 0 proc. stawkę podatku do prac dotyczących ochrony środowiska morskiego, powinny być łącznie spełnione warunki: odpowiedniego rodzaju usług (muszą być związane z ochroną tego środowiska) oraz kryterium ekosystemu, którego dotyczą (środowisko morskie). Podobnie jest z usługami polegającymi na utrzymaniu akwenów portowych i torów podejściowych - konieczność łącznego spełniania określonych kryteriów: odpowiedniego rodzaju robót (prace muszą polegać na utrzymaniu wskazanych obiektów) oraz odpowiedniego miejsca (lokalizacja), gdzie są one wykonywane.

Tymczasem ze zgromadzonego w trakcie wielu kontroli materiału dowodowego - popartego opinią biegłego eksperta - bezsprzecznie wynikało, że wykonane przez podatników (przedsiębiorców) usługi objęte fakturami VAT nie były związane z ochroną środowiska morskiego. Nie miały też na celu utrzymania (w odpowiednim stanie) akwenów portowych i torów podejściowych do nich. Analiza charakteru prac zrealizowanych przez przedsiębiorców wskazywała bowiem, że dotyczyły one w istocie rzeczy ochrony środowiska lądowego: budowy lub odbudowy tzw. ostróg zabezpieczających, służących zachowaniu w stanie niepogorszonym już istniejących brzegów morskich oraz ich zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem.

Jak podał resort finansów kontrolowani częściowo dokonali już wpłat ustalonych dodatkowych zobowiązań podatkowych w VAT (wraz z odsetkami) - w łącznej kwocie prawie 17,2 mln zł.

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2016
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł