Nakładanie kar na podatników za nieprawidłowości w przesyłanych do organów podatkowych ewidencjach dla potrzeb VAT zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2019 r. Od tego dnia podatnicy składający obecnie deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłać w formie elektronicznej JPK_VAT według nowych wzorów oraz pełną ewidencję VAT. Stworzony zostanie także zapowiadany od dawna Centralny Rejestr Faktur.

Zobacz również:
JPK dłużej będzie można podpisywać danymi z PIT >>

MF zmienia zdanie w sprawie VAT >>

Ewidencja z błędem, kara dla podatnika

Projektowany art. 109 ust. 3f ustawy o VAT zakłada, że w przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Kara ma być nakładana w formie decyzji. Przed jej wydaniem naczelnik będzie miał jednak obowiązek wezwać podatnika do przesłania korekty ewidencji. Na złożenie poprawek będzie 14 dni od otrzymania wezwania.

 


Automatyczna weryfikacja danych

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że dane przekazywane przez podatników będą automatycznie sprawdzane i porównywane m.in. z Centralnym Rejestrem Faktur. Na tej podstawie podmioty będą typowane do kontroli. Niedochowanie wymogu dokładności przez chociażby wprowadzenie danych w innych polach niż wymagane spowoduje, że przesyłana ewidencja będzie zawierała błędy. Jak podkreśla MF, złożenie dokumentów zawierających błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym spowoduje nieprawidłowości w dokonywaniu analizy danych. Zdaniem resortu, potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości danych uzasadnia zatem wprowadzenie kary administracyjnej za złożenie ewidencji zawierającej błędy.

Kara zbyt restrykcyjna

Jak tłumaczy Dawid Milczarek, prawnik i partner w LTC Aquila Adwokaci i Doradcy Podatkowi, przepisy o nakładaniu kar są stanowczo zbyt restrykcyjne. Może się zdarzyć, że drobny błąd, który w żaden sposób nie wpłynie na wysokość należnego podatku, spowoduje nałożenie kary. Milczarek podkreśla jednak, że kary będą mogły być nakładane tylko na spółki. Przepisy w tym zakresie nie będą bowiem stosowane do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy za wysłanie dokumentów z błędem, poniosą odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
- Rozumiem, jak ważna dla administracji skarbowej jest jakość danych przesyłanych przez podatników w pliku JPK_VAT oraz jakie to będzie miało przełożenie dla analiz prowadzonych na podstawie tak przekazanych ewidencji – podkreśla Marcin Sidelnik, doradca podatkowy, partner w PwC. Dodaje jednak, że propozycja nakładania kary 500 zł za każdą nieprawidłowość w przesyłanych plikach otwiera drogę do bardzo dotkliwego karania podatników. W negatywnym scenariuszu może prowadzić do nakładania znacznie wyższych kar finansowych niż przewidziane obecnie w przypadku nieprawidłowości w comiesięcznie przesyłanych plikach JPK. Zdaniem Sidelnika, podobnie jak to miało miejsce przy wprowadzaniu obowiązku przekazywania danych w JPK w 2016 r., nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych mechanizmów karania podatników poza obecnie obowiązującymi. - Natomiast, jeżeli fiskus jest mocno zdeterminowany na wprowadzenie kar administracyjnych, to powinien przewidzieć również możliwość odstąpienia od tej kary nie tylko na wniosek zainteresowanego, lecz również z urzędu. Jednocześnie, powinny być wprowadzone mechanizmy ograniczające możliwość nakładania kar wielkiej wartości poprzez obowiązek oceny przez urzędników wagi nieprawidłowości w JPK_VAT oraz ich charakteru – ocenia Marcin Sidelnik.

Zobacz również:
Odpowiedzialność karna skarbowa za nieprzestrzeganie obowiązku przekazywania danych w formie JPK >>

Księga podatkowa jako dowód w postępowaniu podatkowym >>