W uchwale nr 2751/51a/2015 z 28 stycznia 2015 r., KRBR ustaliła 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, obejmujący 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy 3-letni okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia 2015 r. i kończy 31 grudnia 2017 r.

Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta wykonującego i niewykonującego zawodu w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, z zastrzeżeniem, że 72 godziny lekcyjne biegły rewident zobowiązany jest odbyć poprzez udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, a pozostałe 48 godzin lekcyjnych biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia.

Godziny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego odbyte w okresie rozliczeniowym ponad wymiar (ponad 120 godzin) nie zostają zaliczone do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Minimalna liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, którą biegły rewident zobowiązany jest odbyć w każdym roku kalendarzowym okresu rozliczeniowego wynosi 24 godziny lekcyjne, z zastrzeżeniem, że 16 godzin lekcyjnych biegły rewident zobowiązany jest odbyć poprzez udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, a 8 godzin lekcyjnych biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta