Najważniejszym zadaniem przewodnika po usłudze przeglądu jest pomoc organizacjom członkowskim IFAC oraz podmiotom należącym do tych organizacji, w szczególności małym i średnim firmom audytorskim, we wdrożeniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2400. - To wsparcie szczególnie dla małych i średnich firm audytorskich, które w swojej ofercie proponują alternatywę do badania - podkreśla Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

Publikacja pomocna biegłym

Praktycy mogą korzystać z przewodnika w celu uzyskania lepszego zrozumienia usługi przeglądu. Przewodnik został skonstruowany tak, by odzwierciedlać najważniejsze kroki podejmowane przy przeprowadzaniu usługi. Zawiera wyjaśnienia i przykłady. W załącznikach można znaleźć też najważniejsze listy kontrolne oraz formularze, które praktycy mogą adaptować do wymogów i okoliczności zachodzących w ich systemach prawnych. - Dużą zaletą przewodnika jest to, że zawiera także pomysły, które mogą pomóc biegłym rewidentom w propagowaniu usług przeglądu wśród obecnych i przyszłych klientów – wyjaśnia Krzysztof Burnos. A to jest szczególnie ważne dla małych i średnich firm audytorskich. Tendencja do zwalniania z obowiązku badania sprawozdań finansowych w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz rosnący popyt na mniej kosztowne usługi atestacyjne to szansa na rozwój rynku dla usługi przeglądu. Ograniczony i mniej kosztowny charakter usługi pozwala proponować małym i średnim przedsiębiorstwom atrakcyjną opcję w przypadkach, gdy badanie sprawozdania nie jest wymagane.

Krzysztof Burnos jednocześnie zaznacza jednak, że przewodnik nie powinien zastępować lektury samego standardu, lecz raczej ją uzupełniać. Przygotowany został, aby wspierać praktyków we wdrażaniu w życie Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu, nie stanowi jednak substytutu samego standardu. Praktycy zawsze powinni pamiętać o stosowaniu zawodowego osądu oraz uwzględniać fakty i okoliczności dotyczące każdej indywidualnej usługi przeglądu.

Polska wersja już w przyszłym roku

Przewodnik wydał w 2013 r. Komitet Małych i Średnich Firm Audytorskich Międzynarodowej Federacji Księgowych. We wrześniu IFAC opublikował podręcznik stosowania standardu kompilacji. KIBR planuje przetłumaczyć go na język polski. Biegli rewidenci z polskiej wersji będą mogli korzystać zapewne już w 2016 r.

Tłumaczenie przewodnika IFAC po przeprowadzaniu usługi przeglądu znajduje się pod adresem: www.kibr.webserwer.pl/_doc/pliki/IFAC-Przewodnik_przeprowadzania_uslug_przegladu.pdf

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego