BGK sprzedał obligacje infrastrukturalne IPS1014 za 650 mln zł,średniej rentowności 5,474 proc. i popycie 4 mld 706,500 mln zł orazIDS1018 za 2 mld 497 mln zł, średniej rentowności 6,112 proc. i popycie 4mld 147 mln zł - podano w komunikacie.

OBLIGACJA                       IPS1014
POPYT (mln PLN)               4.706,500
SPRZEDAŻ (mln PLN)        650,000
Maks.Cena                        1.008,00
Min.Rent.                          5,470%
Średn.Cena                       1.007,86
Średn.Rent.                      5,474%
Min.Cena                           1.007,82
Maks.Rent.                       5,475%

OBLIGACJA                       IDS1018
POPYT (mln PLN)              4.147,000
SPRZEDAŻ (mln PLN)        2.497,000
Maks.Cena                       1.010,61
Min.Rent.                          6,056%
Średn.Cena                      1.007,29
Średn.Rent.                      6,112%
Min.Cena                          1.006,60
Maks.Rent.                       6,124%

Łączna podaż wynosiła 1,0-2,5 mld zł
(PAP)