Celem jest umożliwienie i ułatwienie pozyskiwania, poprzez wykorzystanie wsparcia finansowego, przez polskie podmioty linii produkcyjnej do montażu kontenerów w celu zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz utworzenia stanowiska do pomiaru odporności na impuls elektromagnetyczny wyrobów przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych z tytułu bezzwrotnego wsparcia finansowego, pozostającego w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej (Dz. U. poz. 2085), zaniechaniem objęte zostaną dochody uzyskane od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł