Prowadzenie działań służących uzyskiwaniu i promowaniu najwyższych standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz zwiększaniu zainteresowania społecznego i udzielaniu  w Polsce – to główne cele porozumienia o współpracy, które Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) podpisała z ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) w połowie stycznia 2015 r.

W ramach porozumienia obie instytucje zobowiązały się działać na rzecz rozwoju i promocji kwalifikacji zawodowych, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w obszarze kształcenia i egzaminowania specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, a także promować standardy zgodne z MSRF, etyką zawodową i wysoką jakością wykonywania zawodu. Strony porozumienia będą dzielić się też poglądami na temat rozwoju rachunkowości i rewizji finansowej w Polce i na świecie, a także podejmować wspólne inicjatywy na forum krajowym i międzynarodowym.

- Jednym z ustawowych zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest zapewnienie jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów. KIBR i ACCA łączą zbieżne cele wspierania specjalistów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w Polsce. Dzięki porozumieniu będziemy mogli wspólnie działać na rzecz rozwoju i promocji poszukiwanych na rynku kwalifikacji zawodowych – wyjaśnił Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego