Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego został sporządzony w związku z występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, polegającymi na zaniżaniu podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, głównie tych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3.

W formularzu AKC-U/S będą zawarte szczegółowe informacje dotyczące samochodu osobowego, pozwalające na szybką weryfikację deklarowanej podstawy opodatkowania. Natomiast projektowany wzór deklaracji AKC-U/A będzie różnił się od dotychczas obowiązującego wzoru deklaracji AKC-U tym, iż zostaną z niego usunięte dane dotyczące samochodów osobowych. Celem lepszego rozróżnienia obu wzorów deklaracji uproszczonej, w nazwie deklaracji AKC-U dodane zostały słowa ,,wyrobów akcyzowych”, zaś jej znak został rozszerzony o literę „A”.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów