Obecnie obowiązujący wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) określa rozporządzenie z 27 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1501). W projektowanym formularzu wniosku PIT-16 dodano opis, iż składanie formularza w wersji elektronicznej będzie możliwe poprzez www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Zmiana ta jest związana z wdrożeniem portalu podatkowego, w ramach programu e-Podatki. Definicja portalu podatkowego została wprowadzona ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji dzialalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183).