Celem projektowanych przepisów jest dostosowanie załącznika do rozporządzenia do zmian zawartych w ustawie z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Z  mocy tych ustaw od 1 marca 2017 r. powołana zostanie Służba Celno-Skarbowa, która przejmie zadania Służby Celnej i organów kontroli skarbowej.

Ponadto dostosowana zostanie treści opisu miejsca składania oświadczenia ORD-HZ tj. organu do którego składane jest oświadczenie do zmiany brzmienia przepisu art. 39 § 1 Ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 marca 2017 r. i uwzględnienie organu prowadzącego kontrolę celno-skarbową.

Zmiana załącznika polega na uzupełnieniu w pierwszej sekcji opisu miejsca składania oświadczenia tj. organ podatkowy prowadzący postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową poprzez dodanie kontroli celno-skarbowej. Analogiczną zmianę wprowadzono w sekcji A w polu 4 Organ podatkowy, prowadzący postępowanie dodając do kontroli podatkowej również kontrolę celno-skarbową.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów