Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o VAT przez ustawę z 16 listopada 2016 r.  - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, podatnik będzie składał deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych naczelnikowi urzędu skarbowego, a nie jak obecni naczelnikowi urzędu celnego, właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. Natomiast wpłata kwot należnego podatku będzie następować na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego, a nie izby celnej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów