W grudniu br. Komitet planuje przyjąć nowelizację Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja". Celem nowelizacji standardu będzie dostosowanie jego zapisów do zapisów ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333).

W najbliższym czasie Komitet zamierza przekazać do dyskusji publicznej kolejne projekty, m.in. projekt stanowiska w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz projekt stanowiska w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości + Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł