Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów, rada ECOFIN 5 grudnia 2017 r. przyjęła pakiet regulacji dotyczących handlu elektronicznego (e-commerce). Resort wskazał, że są one kluczowym elementem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, Strategii Jednolitego Rynku Towarów i Usług oraz Planu Działania w obszarze e-administracji (e-Government Action Plan). Polska poparła przyjęcie projektów legislacyjnych, które są ważne dla zapewnienia efektywnego opodatkowania handlu elektronicznego, sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku i zwiększenia konkurencyjności unijnych przedsiębiorców.
 

Rada przyjęła również konkluzje dot. opodatkowania sektora cyfrowego. Zdaniem resortu finansów potrzebne są szybkie, wymierne rezultaty, zarówno na poziomie UE, jak i w ramach OECD. Warto podkreślić, że Polska była jednym z inicjatorów budowania koalicji państw na rzecz zapewnienia uczciwych reguł gry w tym zakresie.
 

Z komunikatu MF wynika dodatkowo, że rada uzgodniła także unijną listę państw niechętnych współpracy do celów podatkowych, co wpisuje się w działania UE i poszczególnych państw członkowskich na rzecz zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania oraz agresywnego planowania podatkowego. Dużym osiągnięciem w promowaniu przez UE międzynarodowych standardów przejrzystości, uczciwego opodatkowania i zaleceń dot. erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) jest liczba krajów, które podjęły współpracę i zobowiązały się do wdrażania tych standardów w konkretnych terminach.