Projektowane rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 realizuje proces uzgodnień dotyczących finansowania w 2015 roku z części 45 budżetu państwa stanowisk 72 przedstawicieli organów innych niż minister spraw zagranicznych w placówkach zagranicznych, w szczególności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Załączniki do rozporządzenia określają w sposób tabelaryczny, oddzielnie dla każdego organu, wysokość środków przenoszonych do części 45 budżetu państwa „Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkowo wskazują kwoty przenoszonych środków na wynagrodzenia z wyszczególnieniem określonych grup pracowniczych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego