Projekt rozporządzenia określa 12 wzorów druków, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r., tj. wzory:

1) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),

3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36),

4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

7) załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

a) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D),

b) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),

c) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M),

d) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B),

e) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z),

f) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG).

W nowych wzorach uwzględniono zgłaszane przez podatników i organy podatkowe wątpliwości co do poprawnego wypełniania formularzy. Wzory zostały dostosowane także do zmian wprowadzonych ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 1 stycznia 2016 r. zostanie bowiem zniesiony obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Dlatego też zmieniono brzmienie przypisu informującego o zasadach składania deklaracji korygującej w formularzach PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L i PIT-39.

Ponadto, wzory uwzględniają nowe brzmienie przepisu art. 45 ust. 5 ustawy, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z tym przepisem od 1 stycznia 2015 r. nie ma już obowiązku dołączania sprawozdań finansowych do zeznań rocznych. W drukach PIT-36 i PIT-36L zostały usunięte rubryki, w których podatnicy podawali liczbę dołączanych do zeznania sprawozdań finansowych.

Projektowane przepisy zastąpią rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1674).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł