Rozporządzenie z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001) określa wzory druków, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r.:

1) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

2) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: PIT-37, PIT-36 PIT-38, PIT-36L, PIT-39,

3) załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

- informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D),

- informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),

- informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M),

- informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B),

- informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z),

- informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG).

W nowych wzorach uwzględniono zgłaszane przez podatników i organy podatkowe wątpliwości co do poprawnego wypełniania formularzy. Wzory zostały dostosowane także do zmian w Ordynacji podatkowej zgodnie z którymi 1 stycznia 2016 r. zostaje zniesiony obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Ponadto, wzory uwzględniają nowe brzmienie przepisu art. 45 ust. 5 ustawy o PIT zgodnie z którym nie ma już obowiązku dołączania sprawozdań finansowych do zeznań rocznych.

Z kolei w rozporządzeniu z 23 listopada 2015 r. (Dz. U. poz.1998) określono wzory oświadczeń PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, deklaracji: PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR i informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz IFT-1R. Wzory formularzy stanowiące załączniki do tego rozporządzenia będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2015 roku, z a wyjątkiem wzoru PIT-6, który będzie miał zastosowanie do dochodów przychodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2016 roku.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł