W projekcie nowego rozporządzenia usunięto przepisy oraz załączniki które funkcjonują w obecnie obowiązującej regulacji, a dotyczą sposobu prowadzenia ewidencji znaków akcyzy i jej wzoru oraz sposobu sporządzania protokołu stwierdzającego utratę, zniszczenie, zdjęcie, uszkodzenie, zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy, wydanie lub zwrot znaków akcyzy, oraz wzory tych protokołów. Powyższe przepisy zostaną przeniesione do rozporządzenia wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego przewidzianego w art. 138s ustawy o podatku akcyzowym.

Usunięto także przepis dotyczący stosowania protokołu zdawczo-odbiorczego z każdorazowego wydania lub zwrotu banderol wykorzystywanych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju u podmiotu dokonującego oznaczania wyrobów akcyzowych w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych tego podmiotu.

Termin wejścia w życie rozporządzenia przewidziany jest na 1 stycznia 2016 r., analogicznie do terminu wejścia w życie przepisów ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł