– Biegli rewidenci w dzisiejszych realiach gospodarczych muszą dbać o rozwój innych usług. Od tego będzie zależała ich konkurencyjność na rynku – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. Stąd pomysł KIBR na realizację w ramach grantu szwajcarskiego cyklu szkoleń z usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. Biegli rewidenci będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu m.in. usług poświadczających np. dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, usług wyceny czy audytu projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych. – Przedstawiciele naszej profesji już mają odpowiednie kompetencje, teraz chcemy je uporządkować i przygotować ich do świadczenia na rynku tych nowych usług – dodaje Ewa Sowińska.

Szkolenia odbywać się będą na przestrzeni czerwca i października 2016 r. i planowane są wstępnie w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Przedstawiciele samorządu nie wykluczają jednak możliwości zorganizowania ich także w innych lokalizacjach w przypadku takiego zapotrzebowania.

Do 30 stycznia można zgłaszać chęć uczestnictwa

Pierwszym etapem projektu jest zebranie od biegłych rewidentów deklaracji chęci uczestnictwa w szkoleniach. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem ankiety dostępnej w osobistych profilach biegłych na stronie www.kibr.org.pl. Od wyników ankiety zależeć będzie ostateczny kształt szkoleń. – Ankiety pozwolą nam sprawdzić, jakimi tematami szkoleń biegli rewidenci są najbardziej zainteresowani, gdzie biegli chcą się szkolić i w jakich terminach. To pozwoli nam zaprojektować produkt najbardziej odpowiadający na potrzeby środowiska – dodaje na zakończenie przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. Ankiety można wypełniać do 30 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości + Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł