BCC: przedsiębiorcy spodziewają się wzrostu podatków

Business Centre Club (BCC) zapytał zrzeszonych w tej organizacji przedsiębiorców, jakie zagrożenia dla swojej firmy widzą w roku 2014 r. Przedsiębiorcy za największe uznali presję konkurencyjną na ceny i marże zysku oraz niski popyt wewnętrzny. Aż blisko 60 proc. przedsiębiorców spodziewa się w nowym roku wzrostu podatków.

58, 8 proc. przedsiębiorców, którzy wzięli udział w sondażu BCC, odpowiedziało twierdząco na pytanie czy polski rząd w 2014 roku podniesie podatki. Tylko 2,6 proc. uważa, że podatki będą mniejsze, a 38,6 proc. jest przekonanych, że obciążenia podatkowe w 2014 roku pozostaną na tym samym poziomie. Przedsiębiorcy nie wierzą także, że nowy minister finansów doprowadzi w latach 2014-2015 do uproszczenia systemu podatkowego – przecząco odpowiedziało 78,1 proc. badanych. Nieco ponad jedna piąta liczy, że jest na to szansa.

Natomiast wśród czynników, które najbardziej zagrażają firmom i całej gospodarce w 2014 r., przedsiębiorcy najczęściej wymieniali: presję konkurencyjną na ceny i marże zysku, niski popyt wewnętrzny (konsumpcja), spadek inwestycji publicznych, utrzymanie płynności finansowej, ryzyko słabnącego popytu zewnętrznego (eksportu), rosnące ceny surowców czy wysokie wymagania zabezpieczające ze strony banków.

Zdaniem Marka Goliszewskiego, prezesa BCC przedsiębiorcy wśród zagrożeń dostrzegają też: spadek inwestycji publicznych, ryzyko kursowe, zbyt wysokie koszty zatrudnienia, zatory płatnicze generowane przez sferę budżetową, korupcję.

Co więc należy zrobić? Według prezesa BCC, w skali makro należy przede wszystkim obniżyć dług publiczny i wyjść z nadmiernego deficytu budżetowego, ponieważ mogą zostać nam wstrzymane środki europejskie, a bez nich nie ruszymy gospodarczo dalej. W skali mikro konieczna jest likwidacja przepisów krępujących firmy jak choćby kolejne wyłączenia kosztów uzyskania przychodów z wydatków, które ponosi firma, niekorzystne zmiany w rozliczaniu podatku VAT, brak dostatecznych zachęt do inwestowania, uciążliwe kontrole, za dużo licencji, biurokracja, dziurawe prawo.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 16 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2014 r.