Przedstawiona w projekcie ustawy koncepcja opodatkowania spółki komandytowej podatkiem od osób prawnych zaskoczyła przedsiębiorców. Krótki okres na konsultacje projektu, brak w projekcie odpowiednich przepisów przejściowych wprowadza wśród nich zaniepokojenie i świadczy o braku stabilności systemu podatkowego.

Taki sposób reformowania systemu podatkowego i podejścia organów państwa do przedsiębiorców musi niepokoić. Działalność gospodarcza wymaga planowania krótko i długookresowego. Niepewność co do zasad i wysokości opodatkowania, trybu wprowadzania zmian w tym zakresie wpływa niekorzystnie na prowadzenie firm. Przedsiębiorcy oczekują stabilności systemu prawno-podatkowego oraz rozwiązań stymulujących rozwój gospodarki, szczególnie w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego.

Obawy przedsiębiorców budzą także trudne do przewidzenia skutki prawno-podatkowe wprowadzenia nowych przepisów, niepokój o to czy wszystko zostanie odpowiednio uregulowane i jakie finalnie byłby ewentualne przepisy przejściowe. W ocenie BCC konieczne jest opracowanie całościowej koncepcji reformy podatków dochodowych, a w szczególności wprowadzenie ustawy o podatku dochodowym od przedsiębiorstw, to znaczy rozdzielenie przepisów związanych z podatkiem od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej od podatku od dochodów osobistych.