Polskę wyprzedziły w ogólnym rankingu m.in. Litwa (23), Łotwa (24), Słowacja (41), Słowenia (42), Węgry (46), Bułgaria (51), Rumunia (56), Czechy (63), Czarnogóra (66), Białoruś (68). Najlepsze oceny Polska uzyskała w kategoriach: uzyskiwanie kredytu (15-te miejsce), ochrona inwestorów (44) oraz obrót międzynarodowy (49). Najgorsze oceny nasz kraj uzyskał w następujących kategoriach: uzyskiwanie pozwoleń na budowę (164-te miejsce; wymagane są 32 procedury, a ich realizacja trwa 311 dni), płacenie podatków (121-sze miejsce; 29 płatności, 325 godzin, całkowita stopa podatkowa: 42,3% zysku) oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności biznesowej (113-te miejsce; 6 procedur, 32 dni), podano w raporcie.

Przypomnijmy. W związku z opracowywanym raportem nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w czerwcu 2010 Ministerstwo Gospodarki gościło zespół analityków Banku Światowego (BŚ). Celem wizyty było zebranie informacji, które zostaną wykorzystane w przygotowywanym sprawozdaniu „Poland - Doing Business Reform Memorandum”, jak również w kolejnych raportach ”Doing Business” (DB).  - Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a w konsekwencji do dalszego awansu naszego kraju w rankingu Banku Światowego – podkreślił wtedy Marcin Korolec, wiceminister gospodarki.  - Wysoka pozycja w tym rankingu sprzyja ponadto tworzeniu pozytywnego wizerunku kraju w oczach zagranicznych inwestorów – dodał. Mówiąc o już dokonanych uproszczeniach prawa gospodarczego w ramach Reformy Regulacji, wiceminister Korolec wymienił m.in. ustawę o partnerstwie publiczno–prywatnym, II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę o działalności usługowej, oraz nowe przepisy o udostępnianiu informacji gospodarczych - Nie należy również zapominać o konsultowanym obecnie projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych, która z pewnością będzie miała pozytywny wpływ na awans Polski w rankingu Doing Business w kolejnych latach – podsumował.