Przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów wykonując badania techniczne własnych samochodów firmowych nie ma obowiązku fakturowania takiej usługi bądź wystawiania paragonu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie „świadczenie” - składające się na istotę usługi - należy interpretować zgodnie z jego cywilistycznym rozumieniem. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą (konsumentem usługi). Musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę. Świadczenie na własną rzecz nie jest więc usługą, gdyż nie występuje wówczas konsument usługi (odbiorca świadczenia).

Tym samym w przypadku przeprowadzania badań technicznych samochodów firmowych należących do właściciela stacji kontroli, nie występuje czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji czynność ta nie podlega obowiązkowi udokumentowania jej fakturą VAT ani wystawienia paragonu fiskalnego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 grudnia 2011 r., sygn, IPTPP2/443-559/11-2/JM.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl