Spotkanie jest związane z realizacją działania 9.2 Zorganizowanie systemu wymiany doświadczeń audytorów wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania korupcji, wynikającego z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące Zintegrowanego Systemu Przeciwdziałania Korupcji na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Ministerstwie Gospodarki. Prelegentkami będą Pani Edyta Tuźnik-Kosno, zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Gospodarki oraz Pani Małgorzata Fuchs, audytor wewnętrzny w Ministerstwie Gospodarki.

Wszelkie szczegóły dotyczące możliwości zgłoszenia udziału w spotkaniu znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.